Hình Nền Email
Thư Viện Mẫu Nền Thư Miễn Phí

Admin Tuyển Chọn. Thư viện hình nền email miễn phí. HinhNenEmail.com

Đây là nơi để nhóm Admin chúng tôi giới thiệu đến các bạn những mẫu nền thư đẹp, tiêu biểu, có tính thời sự hoặc theo mùa lễ hội holidays. Hoặc đơn giản chúng tôi quá yêu thích những mẫu email này và muốn các bạn phải thấy được chúng :) .Hướng Dẫn Cách Sử Dụng

Bước 1:Duyệt một trong hàng ngàn mẫu nền thư bạn thích trong các danh mục. - Bước 2: Chọn mẫu hình nền cho thư email bằng cách nhấn nút Copy To Clipboard. - Bước 3: Chèn con trỏ vào trình soạn thảo văn bản email, sau đó nhấn Ctrl-V (hoặc Command-V nếu bạn đang sử dụng Mac).


© 2024 Hình Nền Email. Email Liên Lạc