Hình Nền Email
Thư Viện Mẫu Nền Thư Miễn Phí

Hình nền email, mẫu nền thư với chủ đề: Ngày Lễ Holidays.

Xem thư viện mẫu thiết kế email cho các ngày lễ và chọn một mẫu phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. HinhNenEmail.com có rất nhiều mẫu nền thư cho hầu hết các ngày lễ lớn như Năm Mới, Lễ Tình Nhân, Lễ Phục Sinh, Lễ Me Cha, Halloween, Lễ Tạo ƠnGiáng Sinh. Hình nền email của chúng tôi hoàn toàn tương thích với Gmail, Outlook, Yahoo Mail, Apple Mail hoặc các ứng dụng web mail khác.
Hướng Dẫn Cách Sử Dụng

Bước 1:Duyệt một trong hàng ngàn mẫu nền thư bạn thích trong các danh mục. - Bước 2: Chọn mẫu hình nền cho thư email bằng cách nhấn nút Copy To Clipboard. - Bước 3: Chèn con trỏ vào trình soạn thảo văn bản email, sau đó nhấn Ctrl-V (hoặc Command-V nếu bạn đang sử dụng Mac).


© 2024 Hình Nền Email. Email Liên Lạc